Registrácia žiadateľa

Každý žiadateľ sa do systému registruje iba raz a na svoju identifikáciu bude používať e-mailovú adresu.

E-mailová adresa slúži ako:

  1. identifikátor, ktorým sa budete identifikovať pri prihlasovaní do systému; v systéme musí preto byť táto e-mailová adresa jedinečná, nie je možné, aby ste sa ňou registrovali v sytéme ako žiadateľ viac ako jedenkrát
  2. e-mailová adresa, na ktorú budú zasielané e-mailové správy vo veciach súvisiacich so zaregistrovanými žiadosťami; tieto e-mailové správy budú zasielané aj na e-mailové adresy uvedené v jednotlivých žiadostiach v časti Kontaktná osoba, ak bude tento údaj uvedený

Aplikácia ponúka 2 typy registrácie podľa právnej formy žiadateľa:

  1. registráciu pre fyzické osoby nepodnikateľov
  2. registráciu pre právnické osoby, ktorá je určená aj pre fyzické osoby - živnostníkov

Prihlasovacie údaje

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.