Registračný systém FPKNM

Vitajte na stránke Registračného systému Fondu na podporu kultúry národnostných menšín!

Aplikácia Registračný systém FPKNM poskytuje:

 • registráciu nových žiadateľov o podporu z FPKNM
 • vytváranie, registráciu a spravovanie žiadostí o podporu z FPKNM
 • tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania k ukončeným podporeným projektom
 • informácie pre verejnosť o podporených a nepodporených projektoch v časti Zoznam projektov

Pokyny pre používateľov:

Prosba FPKNM k tlači dokumentov: Prosíme, ak Vám to technické možnosti umožňujú, všetky dokumenty pre FPKNM tlačte obojstranne.

Upozornenie:

 1. Upozorňujeme používateľov, aby pri využívaní tejto aplikácie:
 • registrovali žiadosti iba pod jedným kontom žiadateľa a neregistrovali pre jedného žiadateľa viacero kont
 • používali na navigáciu medzi obrazovkami aplikácie výlučne iba tlačidlá a linky, ktoré poskytuje aplikácia a nepoužívali na tento účel tlačidlá webového prehliadača Späť o jednu stránku a Dopredu o jednu stránku
 • neotvárali aplikáciu vo viacerých kartách webového prehliadača súčasne
 1. Potvrdenia z Daňového úradu, zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, konkurzného súdu a Inšpektorátu práce žiadatelia budú predkladať iba v prípade schválenia podpory pre projekt a to na vyžiadanie kanceláriou FPKNM.

 2. Povinné potvrdenia k žiadosti predkladajú iba žiadatelia, ktorí ich ešte v tomto kalendárnom roku nepredložili.

Poznámka: V texte pokynov používame slová systém a aplikácia ako synonymá.

Informácie od správcu aplikácie

Informácia o zmenách v systéme

05.01.2021

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2021

14.12.2020

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2021

30.11.2020

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2021

20.11.2020

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2021

15.10.2020

 • sprístupnili sme Mimoriadnu výzvu č. 1/2020

05.06.2020

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2020

13.01.2020

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2020

30.12.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2020

02.12.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2020

15.11.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2020

04.11.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2020

04.06.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2019

15.01.2019

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2019

28.12.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2019

30.11.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2019

14.11.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2019

31.10.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2019

05.06.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2018

18.05.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2018

12.02.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2018

26.01.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2018

19.01.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2018

08.01.2018

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2018


Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.