Počet projektov: 5934

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Občianske zdtruženie Univerzus Rožňava Tvorivými dielňami späť k rómstvu 1 / 2018 17 500,00 € 8 000,00 €
Rómske združenie Kráľ Kráľ II. kultúrno-vzdelávací tábor pre rómsku mládež z Gemera 1 / 2018 6 365,00 € 4 000,00 €
Pre Nás - Mi Értünk Radnovce Rómsky tábor pre deti Blžskej doliny 1 / 2018 7 180,00 € 3 500,00 €
Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku Bratislava Detské tvorivé dielne „Krokom k umeniu" 1 / 2018 4 892,00 € 4 892,00 €
Slovensko-český klub v Slovenskej republike Košice Noc s českou rozprávkou 1 / 2018 1 050,00 € 1 050,00 €
Informačný a vzdelávací inštitút Košice Rómske umelecké tvorivé dielne IV. 1 / 2018 2 850,00 € 2 000,00 €
Rusínske záujmové združenie Humenné Rusínske tvorivé dielne 1 / 2018 7 257,00 € 0,00 €
OZ Rómskych detí a mládeže Žilina Deti vetra 1 / 2018 12 074,00 € 0,00 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Bardejov Tvorivé dielničky pre rómskych žiakov 1 / 2018 1 550,00 € 1 050,00 €
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár Nové Zámky Rómske farbičky 2018 1 / 2018 3 100,00 € 0,00 €
Nový Život, n.o. Humenné Tvorivé hry - pobytový tábor a tvorivá dielňa pre deti a mládež 1 / 2018 6 768,00 € 0,00 €
Obec Bátovce Bátovce LIPOVINA 1 / 2018 6 500,00 € 0,00 €
Spojená škola, Kukorelliho 552, 09431, Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou Nenechajme ich ulici 1 / 2018 9 500,00 € 7 500,00 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislava Romano Drom / Cesta Rómov 1 / 2018 3 400,00 € 0,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Detský tábor 1 / 2018 6 900,00 € 6 900,00 €
Združenie pre rozvoj rómskej kultúry v okrese Rožňava Rožňava Umelecké tvorivé dielne pre rómske deti a mládež z obce Slavošovce 1 / 2018 18 020,00 € 9 000,00 €
Zväz Rusov na Slovensku Bratislava KINOTÁBOR 1 / 2018 11 239,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Transparentnosť KJošariská Tvorivá dielňa pre rómske rodiny 1 / 2018 4 690,00 € 0,00 €
Obec Lok Lok Využime čas zábavne a zmysluplne 1 / 2018 8 892,00 € 5 000,00 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislava Sila našej kultúry 1 / 2018 2 650,00 € 0,00 €
Nadácia KREMENEC Snina Legendy Dida Beskyda VII. 1 / 2018 4 270,00 € 3 000,00 €
Český spolok Bratislava Bratislava Tvorivé dielne 1 / 2018 1 215,00 € 1 215,00 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislava Sprindzar, zadživel, prídel pes- Spoznaj, zaži, zapoj sa 1 / 2018 1 970,00 € 0,00 €
Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie Spišská Belá Tvorivé dielne pre deti a mládež z obcí okresu Kežmarok 1 / 2018 8 234,00 € 4 500,00 €
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Bratislava - Staré Mesto MOADON - pravý tábor pre židovské deti 1 / 2018 9 345,00 € 8 000,00 €
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Bratislava - Staré Mesto MOADON - Poď medzi nás 1 / 2018 1 500,00 € 1 000,00 €
Académia vzdelávania a výchovy Bratislava - Ružinov Tvorivý svet rómskych deti 1 / 2018 2 697,00 € 2 000,00 €
Židovská náboženská obec Bratislava - Staré Mesto Klub seniorov - Kultúrno vzdelávacie aktivity seniorov bratislavskej židovskej náboženskej obce 1 / 2018 7 000,00 € 6 500,00 €
VALALSKÁ VODA Bajerovce Návrat k tradíciám 1 / 2018 7 350,00 € 1 000,00 €
občianske združenie ROMANO KHAM Drienovec Voľnočasové tvorivé a edukatívne aktivity pre deti a mládež z rómskych osád na vidieku 1 / 2018 4 820,00 € 3 500,00 €
o.z. UNO ROM Kalosa Kaloša Tábor rómskej kultúry 1 / 2018 5 950,00 € 3 500,00 €
Kraská asocicácia rómskych inicaitív Banska Bystrica Letný reakrečný pobyt pre matky s deťmi z MRK a RK 1 / 2018 6 936,00 € 6 500,00 €
Umelecký klub Prospecta Svidník Inšpirovaní Warholom 1 / 2018 7 300,00 € 3 000,00 €
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Košice Aj my sme tu doma 1 / 2018 9 599,00 € 0,00 €
Občianske združenie Nová cesta Michalovce Ja som hrdý, že som Róm 1 / 2018 3 870,00 € 3 870,00 €
Klub maďarsky hovoriacich Rómov v Sútore Sútor Realizácia voľnočasových aktivít v letnom tábore pre deti z obce Sútor 1 / 2018 9 920,00 € 3 500,00 €
občianske združenie DIZAJN FÓRUM Košice LADOVE OBRÁZKY 2018 1 / 2018 3 920,00 € 0,00 €
Občianske združenie Rossija Banská Bystrica XIII. Letný tábor Rossija 1 / 2018 34 525,00 € 20 000,00 €
Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút Bratislava Farbičkami k tolerancii 2018 (4. ročník) 1 / 2018 4 270,00 € 0,00 €
Materské centrum Škovránok Kokava nad Rimavicou 5. Ročník Kultúrno, výchovno-vzdelávacieho tábora pre rómske deti s regiónu Poltár a okolie 1 / 2018 8 950,00 € 4 000,00 €
Šanca pre Dražice oz Dražice Tradičné rómske remeslá rozvíjajú zručnosti... 1 / 2018 2 250,00 € 1 500,00 €
Centrum sociálneho a kultúrneho rozvoja Rimavská Sobota Vzdelávací a kultúrny tábor rómskych detí a mládeže z Gemera a Malohontu 1 / 2018 10 275,00 € 0,00 €
Škola dokorán - Wide Open School n. o. Žiar nad Hronom Umelecké tvorivé dielne - 11. ročník 1 / 2018 11 400,00 € 6 000,00 €
Rómske centrum TERNIPEN Snina TVORIVÁ DIELŇA 1 / 2018 9 500,00 € 7 000,00 €
Obec Čelovce Čelovce TVORILKOVO: Remeselno-vzdelávací tábor pre deti 1 / 2018 3 550,00 € 0,00 €
Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov Prešov Komunitná štafeta 1 / 2018 11 400,00 € 0,00 €
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj Košice Vitaj, leto! 1 / 2018 30 210,00 € 16 000,00 €
Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov Prešov Hudobné kreácie a komunitná výchova 1 / 2018 10 830,00 € 0,00 €
Galantské osvetové stredisko Galanta Tanečné tvorivé dielne 1 / 2018 1 600,00 € 0,00 €
OZ Deti Dunaja Bratislava Život podľa Medalióna 1 / 2018 6 095,00 € 0,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.