Počet projektov: 14133

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Menšina Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi rómska Prievidza Každý umí zpívat 2 / 2024 3 490,00 € 2 000,00 €
The Art n.o. maďarská Radvaň nad Dunajom Naštudovanie hry s názvom: Významné kresťanské dni (Jeles napok). 2 / 2024 23 900,00 € 10 000,00 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove maďarská Bardejov Folk zene 2 / 2024 7 190,00 € 0,00 €
OZ Repelenďáčik rómska Poprad Príprava a realizácia vzdelávacieho, športovo-kultúrneho, podujatia v rámci detského tábora Repelend pre deti z národnostných menšín, detských domovov a detí z finančne slabších rodín 2 / 2024 7 925,00 € 0,00 €
Cinefil o.z. maďarská Košice Festival maďarského filmu 2 / 2024 17 380,00 € 10 000,00 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove rómska Bardejov Tvorivé workshopy očami rómskych detí 2 / 2024 2 655,00 € 1 500,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Hosťovanie s divadelno-koncertným predstavením s názvom Zvony srdca 2 / 2024 7 840,00 € 5 000,00 €
K-Kajkoš rómska Trebišov Rómsky festival v Trebišove 5 2 / 2024 16 500,00 € 10 000,00 €
"KALE" rómska Kecerovce uč me sa spolu 2 / 2024 11 500,00 € 0,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Vydanie CD nosiča Évy Korpás 2 / 2024 8 800,00 € 4 500,00 €
Curatorial Studies Institute interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Potulná galéria - Informačná branná výchova 2. 2 / 2024 45 550,00 € 20 290,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Piripotty - tanečný rozprávkový koncert / Piripotty - táncos mesekoncert 2 / 2024 22 600,00 € 0,00 €
Symfónia s.r.o. rómska Bratislava Vystúpenie Rómskych hudobných skupín 2. ročník 2 / 2024 15 000,00 € 10 000,00 €
Eugen Vizváry - ELIZABETH rómska Kalinkovo Zahrajme si spolu 2 / 2024 10 252,00 € 7 000,00 €
Občianske združenie KOR-ZÁR maďarská Komárno Hudobná nahrávka jubilejného programu hudobnej skupiny Kor-Zár 2 / 2024 6 850,00 € 4 000,00 €
Mgr.art. Renáta Pintérová, maďarská Štúrovo The Zero Point 2 / 2024 15 648,00 € 0,00 €
FS ROZMARING NTE maďarská Seňa Predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek 2 / 2024 3 230,00 € 2 500,00 €
ZIPS n.o. maďarská Komárno Élet zsoltárhangra - Život na melódiu žalmu 2 / 2024 9 300,00 € 0,00 €
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány maďarská Komárno Shakespeare: A windsori víg nők (Veselé panie z Windsoru) 2 / 2024 66 000,00 € 35 000,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Koncerty Évi Korpás 2 / 2024 18 680,00 € 12 000,00 €
Generáció - Generácia maďarská Dunajska Streda Hazai esszencia - Domáca esencia 2 / 2024 15 500,00 € 9 000,00 €
PONVAGLI interkultúrny dialóg a porozumenie Sládkovičovo Kuffnerovci, historický príklad interkultúrneho dialógu a porozumenia 2 / 2024 8 000,00 € 4 000,00 €
Galantské osvetové stredisko rómska Galanta Spektrum tvorivosti Rómov 2 / 2024 4 000,00 € 1 000,00 €
Občianske združenie Pierdo rómska Šamorín Klubové koncerty 2 / 2024 6 900,00 € 0,00 €
Mesto Hriňová rómska Hriňová Muziky pod Poľanou 2 / 2024 9 040,00 € 5 000,00 €
Pioneer film and media production, s.r.o. maďarská Komárno 3. Filmový festival maďarských filmov na Slovensku 2 / 2024 21 325,00 € 0,00 €
Arcidiecézna charita Košice rómska Košice Staré remeslá, zvyky a tradície 2 / 2024 6 800,00 € 0,00 €
Nadácia Milana Šimečku interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava [fjúžn] 2024 s cudzincami 2 / 2024 45 600,00 € 16 000,00 €
Šušľavá mušľa interkultúrny dialóg a porozumenie Prešov Šepoty 2 / 2024 7 290,00 € 5 000,00 €
Mgr.art Erika Miklóšová, maďarská Kostolná pri Dunaji Chôdza II 2 / 2024 3 800,00 € 3 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ maďarská Šamorín Csillagszemű - divadlo pre najmenších, séria predstavení 2 / 2024 4 700,00 € 4 000,00 €
Rusínska obroda na Slovensku rusínska Prešov Historická pamäť Rusínov 1 / 2024 10 000,00 € 0,00 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ RKC v Rožňave s VJM maďarská Rožňava Hosťovanie Jókaiho Divadla v Rožňave 2 / 2024 7 000,00 € 2 500,00 €
Dotyk zdravia oz rómska Krásnohorské Podhradie História Rómov, tradície a zvyky spojené s ochutnávkou rómskych jedál 2 / 2024 5 000,00 € 0,00 €
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku ukrajinská Prešov Július Paňko: Kamenný Potok 1 / 2024 2 400,00 € 1 700,00 €
Mesto Šahy maďarská Šahy Čaro kvalitnej hudby III. 2 / 2024 12 850,00 € 7 653,00 €
Inštitút Sintov a Rómov rómska Bratislava IX. ročník edukačnýcý džezových koncertov 2 / 2024 23 400,00 € 15 000,00 €
Kresťanský mládežnícky zbor POKOJ - Keresztény Ifjúsági Énekkar BÉKE maďarská Kostolná pri Dunaji Keresztény könnyűzene a Felvidéken – Maďarská kresťanská hudba na Slovensku 1 / 2024 8 830,00 € 0,00 €
Daniel Bunda, rómska Košice Paňori 1 / 2024 15 648,00 € 7 824,00 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ RKC v Rožňave s VJM maďarská Rožňava Költészet a köbön - Poézia-m³ druhý ročník 1 / 2024 6 600,00 € 5 000,00 €
Rusínska obroda na Slovensku rusínska Prešov Spevy môjho rodu - celoslovenský festival rusínskych speváckych skupín, ľudových hudieb a inštrumentalistov 1 / 2024 18 950,00 € 4 000,00 €
Slovak & Czech World Network česká Žilina Koncert sláčikového kvarteta k Roku českej hudby 1 / 2024 4 340,00 € 714,00 €
Občianske združenie Cseh-ART maďarská Mierovo Bach - Skuta - Cseh (vydanie CD nosiča) 2 / 2024 8 300,00 € 6 000,00 €
Nadácia Pro Collegio Posoniensi maďarská Bratislava KoliTábor 2024 - Vzdelávanie aktívnych kolegistov 1 / 2024 3 200,00 € 0,00 €
Občianske združenie Kalligram maďarská Dunajská Streda Časopis Kalligram 1 / 2024 18 800,00 € 0,00 €
Mgr. art. Ľubomír Gašpar, rómska Bratislava - Staré Mesto Classic with roots 1 / 2024 7 824,00 € 2 608,00 €
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku ukrajinská Prešov Vasiľ Dacej: Banket 1 / 2024 2 200,00 € 1 700,00 €
TRNKY rómska Banská Bystrica Prehliadka úprav rómskych a horehronských ľudových piesní – Pocta Deziderovi Harvanovi 1 / 2024 15 900,00 € 0,00 €
JUDr. Daniel Tarbaj, rusínska Stropkov Viflejemi novina 1 / 2024 3 912,00 € 0,00 €
Rusínska obroda na Slovensku rusínska Prešov Spevy môjho rodu - celoslovenský festival rusínskej ľudovej piesne /19. ročník/ 1 / 2024 18 850,00 € 4 000,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.