Počet projektov: 8169

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Komunitné centrum Rómov Roštár Šukar čhaja Roštaratar - Pekné dievčata z Roštára 1 / 2018 9 200,00 € 0,00 €
Integrácia Rómov Záhorie Holíč Spájanie kultúr VIII 1 / 2018 14 050,00 € 11 000,00 €
Gemersko - malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota MOJA PALETA - MÔJ TALENT 1 / 2018 1 200,00 € 0,00 €
Obec Nižná Jedľová Nižná Jedľová Popoludnie s folklórom 1 / 2018 1 850,00 € 1 000,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Kultúrne zvyky v Hauerlande 1 / 2018 10 520,00 € 10 520,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Nemecká kultúra v regióne Horný Spiš 1 / 2018 9 990,00 € 9 990,00 €
Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku Bratislava Umenie z našich radov. (Ne)pohyblivé obrazy 1 / 2018 2 100,00 € 2 100,00 €
Český spolok Bratislava Bratislava Hudobné večery 1 / 2018 1 150,00 € 1 150,00 €
in minorita Bratislava Výstava Ma bisteren! Základné poznatky o holocauste Rómov na Slovensku. 1 / 2018 4 450,00 € 4 000,00 €
Mládež element Budúcnosti n.o. Košice Zahrajme si spolu 1 / 2018 11 065,00 € 0,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice My a naši krajania v regióne Bratislava 1 / 2018 9 280,00 € 5 564,00 €
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa SLÁVNOSTI POĽSKO-GORALSKEJ KULTÚRY V STAREJ ĽUBOVNI 1 / 2018 3 650,00 € 2 500,00 €
Romano kher - Rómsky dom Bratislava Farebný svet - Coloriskeri luma 1 / 2018 4 490,00 € 4 000,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Kultúra a tradície nemeckej menšiny v regióne Dolný Spiš 1 / 2018 10 050,00 € 9 990,00 €
Český spolok v Košiciach - Český spolek v Košicích Košice Koncerty a vystúpenia ženského speváckeho zboru 2018 1 / 2018 27 520,00 € 27 520,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Prezentácia nemeckej kultúry regiónu Spiš v regióne Hauerland a návšteva tamojších pamätných miest karpatských Nemcov 1 / 2018 4 990,00 € 4 000,00 €
ROMA STRÁNSKA Stránska Rómský festival Gemera 1 / 2018 4 750,00 € 3 000,00 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku Košice Kultúra a tradície karpatských Nemcov východného Slovenska v regióne Bodvy 1 / 2018 10 940,00 € 10 500,00 €
Občianske združenie Všetci spolu Veľké Kapušany Festival použských Rómov 2018 1 / 2018 3 530,00 € 0,00 €
Stredná odborná škola- Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Jilore (srdiečka) v pohybe 1 / 2018 12 000,00 € 7 000,00 €
tota agentura Svidník (Svidník) Юрко а поклад (Jurko a poklad) 1 / 2018 3 116,00 € 3 000,00 €
Obec Pstriná Pstriná Dedina ožíva 1 / 2018 3 300,00 € 1 000,00 €
Horúci tím Čičava FESTROM 2018 1 / 2018 3 100,00 € 2 000,00 €
Obec Kružlov Kružlov 52. Obvodové slávnosti kultúry - Kružlov 2018 1 / 2018 6 000,00 € 1 000,00 €
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves Spišská NOvá Ves Hospodi pomiluj 1 / 2018 1 585,00 € 1 000,00 €
Obec Gortva Gortva LionFest 2 Gortva 1 / 2018 7 000,00 € 6 000,00 €
Rusínska obroda na Slovensku Prešov Duchnovičov Prešov 2018 1 / 2018 4 780,00 € 4 780,00 €
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra Týždeň rómskej kultúry 1 / 2018 7 374,00 € 4 000,00 €
Kultúrno výchovné občianske združenie Láčho Drom Kokava nad Rimavicou Rómska struna na potulkách v osadách na východnom Slovensku a umelecké workshopy 1 / 2018 14 800,00 € 10 000,00 €
Občianske združenie Rómska Jednota Radnovce Založenie tanečného súboru 1 / 2018 4 100,00 € 1 500,00 €
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa LACKOVSKÝ KOŠÍK 1 / 2018 2 250,00 € 1 500,00 €
EBEN EZER Bratislava Al Kanfej Hašalom 1 / 2018 22 266,00 € 0,00 €
Český spolok v Košiciach - Český spolek v Košicích Košice Česká kultúra v malom 2018 súbor 5 výstav umeleckých diel českých autorov vrátane autorských diel členov národnostného združenia 1 / 2018 3 150,00 € 2 500,00 €
Český spolok v Košiciach - Český spolek v Košicích Košice Dni českej kultúry 2018 1 / 2018 32 133,00 € 32 133,00 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Bardejov Romamúza 1 / 2018 3 250,00 € 0,00 €
Obec Sútor Sútor Podpora a udržanie kultúrnych hodnôt rómskej hudby, spevu a tanca 1 / 2018 8 930,00 € 7 000,00 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislava Galavečer Najmilší koncert roka 1 / 2018 4 900,00 € 0,00 €
Občianske združenie Pierdo Šamorín Ty len tancuj kým ti hrám - festival rómskej kultúry v Šamoríne 4. ročník 1 / 2018 9 900,00 € 0,00 €
Podtatranská knižnica v Poprade Poprad Dni poľskej kultúry 1 / 2018 2 590,00 € 2 000,00 €
Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom XXI. Radvanský folklórny festival - Dni rusínskych tradícií 1 / 2018 9 500,00 € 1 500,00 €
Český spolok v Košiciach - Český spolek v Košicích Košice KONCERT FOLKLÓRNEHO SÚBORU- SVÄTOVÁCLAVSKÉ HODY 1 / 2018 3 200,00 € 3 200,00 €
Občianske združenie Chanava Chanava Festival v Chanave 1 / 2018 7 220,00 € 5 000,00 €
Zväz Rusov v Bratislave, o.z. Bratislava Deň Víťazstva 1 / 2018 500,00 € 500,00 €
Občianske združenie Jarabina/Orjabina Jarabina XV. ročník festivalu ľudovej kultúry v obci Jarabina 2018 1 / 2018 3 000,00 € 1 000,00 €
Obec Jakubany Stará Ľubovňa Na švatoho Jána 2018 1 / 2018 5 930,00 € 3 000,00 €
Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve Detva Jiloskero hangóro - 26. ročník celoslovenského festivalu rómskej kultúry a 31. výročie folklórneho súboru Rómka 1 / 2018 7 700,00 € 4 000,00 €
Obec Trenč Trenč Deň Rómov obce Trenč 1 / 2018 1 940,00 € 1 500,00 €
TEÁTRUM Komárno Cigáni idú do neba 1 / 2018 13 200,00 € 9 000,00 €
Bulharský kultúrny zväz Bratislava Festival bulharského umenia 1 / 2018 13 580,00 € 9 000,00 €
Český spolok v Košiciach - Český spolek v Košicích Košice Cyklus prednášok z českej histórie – Osoby a udalosti 1 / 2018 1 352,00 € 1 352,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.