Počet projektov: 9842

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Menšina Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Platforma Naše školstvo, o. z. interkultúrny dialóg a porozumenie Lučenec Festival inkluzívneho vzdelávania 3 / 2022 56 500,00 € 0,00 €
Občianske združenie Sine Metu maďarská Moča Zachraňovanie hodnôt "Bez Strachu" 3 / 2022 9 050,00 € 2 000,00 €
Csemadok Oblastný výbor Veľký Krtíš maďarská Vinica Odborný seminár pre členov organizácie 3 / 2022 5 750,00 € 2 500,00 €
SOFRONIA interkultúrny dialóg a porozumenie Košice Temný odkaz Jasenovca 3 / 2022 10 860,00 € 3 500,00 €
Karpatské hudobné združenie interkultúrny dialóg a porozumenie Svidník Pobeskydské balady 3 / 2022 15 900,00 € 0,00 €
LALA Slovak Music Export interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava - Nové Mesto Interkultúrny diálog na Sharpe festivale 2022 3 / 2022 9 400,00 € 4 500,00 €
Real Music House, s.r.o. interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Art Dialóg (Séria podcastov s témou hudby menšín) 3 / 2022 6 600,00 € 4 000,00 €
Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky interkultúrny dialóg a porozumenie Prešov Susedia sa poznávajú – spoločný dom 3 / 2022 2 330,00 € 0,00 €
ArtFabrique interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Musica Omnis (Séria koncertov) 3 / 2022 9 200,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko interkultúrny dialóg a porozumenie Fiľakovo Lesná hudba - Muzsikál az erdő 3 / 2022 3 100,00 € 2 158,00 €
Roma Perspektiva interkultúrny dialóg a porozumenie Dunajská Streda Spoločným vzdelávaním proti intolerancii 3 / 2022 6 270,00 € 0,00 €
Mgr. Szilvia Szabó, maďarská Rožňava Príbehy a osudy z konca 19. a začiatku 20. storočia 3 / 2022 5 665,00 € 3 399,00 €
KULTÚRNE ZARIADENIA PERTŽALKY interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Festival zmierenia 3 / 2022 22 800,00 € 10 000,00 €
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia maďarská Kráľovský Chlmec FotoArt 2022 3 / 2022 3 300,00 € 1 000,00 €
DUNARTCOM maďarská Šamorín DUNARTCOM IX-XII. 3 / 2022 3 600,00 € 1 500,00 €
Dašeto, n. o. interkultúrny dialóg a porozumenie Prešov Spoznajte Ruthéniu 3 / 2022 15 200,00 € 0,00 €
Fórum inštitút pre výskum menšín maďarská Šamorín Poznaj svoje práva podcast. Vzdelávanie dospelých v oblasti práv národnostných menšín formou série podcastov v maďarčine. 3 / 2022 6 490,00 € 3 700,00 €
Občianske združenie STEP ART interkultúrny dialóg a porozumenie Dolný Kalník PRIENIKY 3 / 2022 5 650,00 € 4 500,00 €
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság maďarská Salka XXII. Mládežnícky remeselnícky tábor 3 / 2022 18 500,00 € 0,00 €
WMNPWR maďarská Komárno Prednášky v oblasti práva žien maďarskej národnosti na Slovensku 3 / 2022 5 250,00 € 1 200,00 €
POST BELLUM SK interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Príbehy 20. storočia (periodický časopis - štvrťročník) 3 / 2022 27 400,00 € 15 000,00 €
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Dunajská Streda Odborný seminár pre záujemcov o zachovanie ľudových tradícií - 5. ročník 3 / 2022 4 550,00 € 3 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko maďarská Štúrovo Tvorím, tvorím s radosťou 3 / 2022 3 850,00 € 2 000,00 €
Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD. interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava - Staré Mesto Potravinová sebestačnosť / Autarkie 3 / 2022 10 197,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko interkultúrny dialóg a porozumenie Fiľakovo UDVart 2022 – Slovenskí, rusínski, poľskí, rómski, židovskí, ukrajinskí a iní interpreti na multižánrovom festivale. 3 / 2022 25 326,00 € 10 000,00 €
Komáromi FolkFészek Népművészeti Műhely maďarská Komárno IV. Tündérkert Népművészeti Tábor Komáromban - IV. Folklórny tábor Tündérkert v Komárne 3 / 2022 4 460,00 € 2 000,00 €
PUPPY LOVE - Občianske Združenie interkultúrny dialóg a porozumenie Gelnica JAZZ FEST 77 - 2022 3 / 2022 7 050,00 € 2 500,00 €
Nadácia Pro Collegio Posoniensi maďarská Bratislava KoliTábor 2022 - Vzdelávanie aktívnych kolegistov 3 / 2022 3 400,00 € 1 500,00 €
TACHLES interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava TACHLES TV: Udatná KRAJINA (pracovný názov) 3 / 2022 34 300,00 € 10 000,00 €
Jozef Mak, interkultúrny dialóg a porozumenie Banská Bystrica - Sásová PRIMÁŠI NA HOREHRONÍ 3 / 2022 5 665,00 € 3 399,00 €
Nadácia Pro Collegio Posoniensi maďarská Bratislava Seminár o maďarskej menšinovej komunite 3 / 2022 2 050,00 € 1 500,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Csipkebogyó foglalkozás 3 / 2022 2 980,00 € 1 500,00 €
Malé Trakany a okolie - Kistárkány és környéke maďarská Malé Trakany IV.Rozprávkové kráľovstvo malých šibalov 3 / 2022 3 900,00 € 1 000,00 €
Občianske združenie KALÁRIS Polgári Társulás maďarská Komárno Csallóköz kincsei II. 3 / 2022 4 750,00 € 1 500,00 €
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság maďarská Salka Zachovanie tradícií ľudových remesiel 3 / 2022 18 040,00 € 3 000,00 €
Mgr. Gabriela Horváthová, maďarská Bratislava Zbieranie informácií metódou oral history a publikovanie poznatkov z výskumu 3 / 2022 9 064,00 € 0,00 €
Kultúrne združenie hudobnej folklórnej skupiny Csalló - Csalló Zenekar Kulturális Társulás maďarská Šamorín Vzdelávacie programy pre mládež: Spoznaj naše tance a piesne! - Táncos-zenés örökségünk - előadások és foglalkozások fiataloknak 3 / 2022 4 400,00 € 0,00 €
Mgr. Norbert Varga, maďarská Fiľakovo Spracovanie výsledkov etnografických terénnych výskumov prozaickej tradície maďarského etnika z oblasti povodia Ipľa 3 / 2022 4 532,00 € 4 532,00 €
OZ ZUSchubert maďarská Želiezovce Tvorivé leto 3 / 2022 6 100,00 € 2 000,00 €
Vox Juventae maďarská Bratislava Workshop pre žurnalistov, publicistov 3 / 2022 4 500,00 € 1 000,00 €
PROVOBIS interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava Hniezda kukučiek 3 / 2022 23 500,00 € 0,00 €
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike interkultúrny dialóg a porozumenie Bratislava - Staré Mesto Historický atlas židovských komunít na Slovensku 3 / 2022 12 050,00 € 0,00 €
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa maďarská Komárno Letné viacdňové pracovné stretnutie 2022 3 / 2022 15 580,00 € 5 000,00 €
Občianske združenie Kóczán Mór maďarská Zlatná na Ostrove Čaro v knižnici 3 / 2022 1 800,00 € 1 000,00 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Jahodná maďarská Jahodná Zsivajos Alkotótábor - Folklórny tábor Zsivajos 2022 3 / 2022 8 150,00 € 3 000,00 €
Občianske združenie Farebné lúče Včelince interkultúrny dialóg a porozumenie Včelince Vzdelávanie s kultúrou na Gemeri 3 / 2022 3 300,00 € 0,00 €
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. maďarská Šamorín Suburbanizácia a pandémia na Žitnom ostrove 3 / 2022 9 064,00 € 2 266,00 €
TANDEM, n.o. maďarská Komárno DiNaMit 2022 3 / 2022 9 500,00 € 6 000,00 €
TANDEM, n.o. maďarská Komárno Tudatosan a minőségi kultúráért! 3 / 2022 13 390,00 € 3 500,00 €
Občianske združenie Kóczán Mór maďarská Zlatná na Ostrove Árgyélus - letný detský divadelný tábor 3 / 2022 8 560,00 € 4 000,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.