Počet projektov: 3891

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
MINORMA - o. z. Bratislava Pestré Slovensko - Színes Szlovákia 5 / 2019 12 300,00 € 6 000,00 €
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec Noc múzeí a galérií 2019 - Integrácia národnostných menšín 5 / 2019 8 850,00 € 0,00 €
Music Press Production s.r.o. Hlohovec Kultivation Festival 5 / 2019 8 600,00 € 0,00 €
Black Stars Michaľany Multi-Kulti Víkend 2019 5 / 2019 15 070,00 € 0,00 €
ResArtis Košice Svetlo duše Východ - Západ /3. ročník/ 5 / 2019 17 170,00 € 0,00 €
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Pruské Bielokarpatský most priateľstva 5 / 2019 12 759,00 € 0,00 €
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa BABIČKA REGIÓNU STARÁ ĽUBOVŇA (6 ročník) 5 / 2019 2 350,00 € 0,00 €
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa ĽUBOVNIANSKA VESELICA IV. 5 / 2019 5 700,00 € 0,00 €
cult-E Európska kultúra Banská Bystrica Gajdošská múzička 2019 5 / 2019 13 400,00 € 0,00 €
Thália Színházi Társaság - Divadelné Združenie Thália Košice IV. Festival národnostných menšín 5 / 2019 64 280,00 € 10 000,00 €
Občianske združenie Savore Banská Štiavnica "Colors of my soul" 5 / 2019 18 900,00 € 0,00 €
Združenie Rusko-Slovenskej mládeže Bratislava Koncert Miyagi 5 / 2019 35 000,00 € 0,00 €
Protect work Veľké Leváre Vzájomné porozumenie Škola bez Nenávisti 5 / 2019 9 000,00 € 0,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Bratislava - Staré Mesto PRECHÁDZKY STARÝM PREŠPORKOM / SÉTA A RÉGI POZSONYBAN / SPAZIERGANG DURCH DAS ALTE PRESSBURG, 2019 5 / 2019 4 310,00 € 2 900,00 €
molody.Rusyny Bratislava Mladí spoločne VII 5 / 2019 4 870,00 € 0,00 €
Komunitné centrum Rómov Roštár Floríán Berky - Rožňavský 5 / 2019 7 050,00 € 0,00 €
POST BELLUM SK Bratislava RÓMSKA A RUSÍNSKA MENŠINA // PRÍBEHY ZO SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA 5 / 2019 12 000,00 € 0,00 €
POST BELLUM SK Bratislava MAĎARSKÁ A SRBSKÁ MENŠINA // PRÍBEHY "DOLNEJ ZEME" 5 / 2019 14 650,00 € 0,00 €
Mgr. art Eva Tkáčiková, Košice Rozumieme si 5 / 2019 11 448,00 € 0,00 €
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD. Bratislava Používanie materinského jazyka, dvojjazyčnosť a interkultúrny dialóg väčšiny a národnostných menšín v multietnickom priestore 5 / 2019 9 540,00 € 5 724,00 €
POST BELLUM SK Bratislava Príbehy 20. storočia (periodický časopis - štvrťročník) 5 / 2019 23 500,00 € 10 000,00 €
Nadácia Milana Šimečku Bratislava multikulti.sk 5 / 2019 10 000,00 € 3 700,00 €
PONVAGLI Sládkovičovo Interaktívna história multinárodnostného mesta Sládkovičovo / Diószeg 5 / 2019 7 600,00 € 4 000,00 €
Real Music House, s.r.o. Bratislava Libertatem Ensemble - Simul 5 / 2019 18 700,00 € 5 000,00 €
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Bratislava Nominácie Roma Spirit 2019 5 / 2019 15 755,00 € 0,00 €
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Bratislava 11. ročník Roma Spirit 2019 5 / 2019 38 075,00 € 16 000,00 €
KARMAFILM Bratislava - mestská časť Ružinov Egy hegedű története/Sárköziho husle 5 / 2019 31 149,00 € 13 000,00 €
Mládež element Budúcnosti n.o. Košice Spolu za rôznorodejšie Slovensko 5 / 2019 12 100,00 € 0,00 €
Mládež element Budúcnosti n.o. Košice Create new world without discrimination II. ročník 5 / 2019 10 630,00 € 0,00 €
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra Poznaj svojho suseda 5 / 2019 4 950,00 € 0,00 €
Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov Umenie nás spája II. 5 / 2019 2 280,00 € 2 160,00 €
TANDEM, n.o. Komárno Mladí lámu ľady 2019 5 / 2019 14 780,00 € 8 000,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline Žilina 70 výročie výbuchu II svetovej vojny - bratstvo v boji 5 / 2019 2 990,00 € 0,00 €
Nadácia Milana Šimečku Bratislava [fjúžn] 2019 – zapájanie cudzincov 5 / 2019 40 700,00 € 12 000,00 €
Šušľavá mušľa Prešov ETHNO-FOLK-TRADITIONAL 5 / 2019 15 977,00 € 0,00 €
Občianske združenie Superar Slovakia Bratislava - Staré mesto Hudba tak silná, že mení spoločnosť 5 / 2019 19 700,00 € 12 000,00 €
Občianske združenie ROSSIJA Banská Bystrica Dni slovanskej kultúry 5 / 2019 28 250,00 € 0,00 €
LIVING MEMORY Pezinok Neopakujme „Obraz nepriateľa“, všetci členovia ľudskej rodiny si zaslúžia, aby sme rešpektovali ich práva 5 / 2019 8 500,00 € 0,00 €
Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho Košice - Staré Mesto XXII. Večer kultúry národnostných menšín 5 / 2019 6 300,00 € 0,00 €
Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Humenné Humenský toliar - multikultúrny festival 5 / 2019 6 600,00 € 0,00 €
Občianske združenie Savore Banská Štiavnica Hudba nás spája v Banskej Štiavnici 5 / 2019 13 290,00 € 4 500,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.